My v Stanislav Mikoláš ECOSERVIS spol. s r. o. IČO: 02858177 věnujeme zpracování a ochraně Vašich osobních údajů velkou pozornost. Tento dokument vznikl za účelem informovat Vás o způsobech zpracování a nakládání s Vašimi osobními údaji, jaká data sbíráme pomocí našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, vaše kontakty a další nastavení. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem webu a z jakého zařízení, jaké z našich nabídek zaslaných e-mailem vás zaujaly a odvozujeme z toho další údaje o vás, abychom vám zobrazili nabídky na míru a v budoucnu mohli náš web dále zlepšovat. Pokud u nás nakoupíte, nebo si vytvoříte účet, pracujeme také se jménem a příjmením, vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje
 • Jedná se zejména o jméno a příjmení a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel.

 • Kontaktní údaje
 • Mezi zpracovávané kontaktní údaje řadíme osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa.

 • Vaše nastavení
 • Údaje ve vašem účtu, uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, seznamy oblíbených předmětů, vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky.

 • Údaje o vašich objednávkách
 • Údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích.

 • Údaje o vašem chování na webu
 • Monitorujeme Vaše chování, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, následně také sledujeme údaje jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.

 • Údaje související s využitím telefonického kontaktu nebo návštěvou prodejny
 • Jedná se zejména o záznamy telefonních hovorů na které jste před započetím nahrávání upozorněni, a sběr identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na prodejnách.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme vaše údaje pro vedení vašeho účtu účtů a poskytování souvisejících funkcí. Jestliže u nás nakoupíte, používáme vaše údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Také vám s pomocí vašich kontaktů a dalších údajů zobrazujeme a zasíláme naše přizpůsobené nabídky. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje:

 • bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti
 • na základě vašeho souhlasu

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi.

Předávání údajů mimo EU

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

 • Právo na přístup
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo podat stížnost

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Jednoduše vyplňte formulář v sekci Nastavení soukromí nebo nám zavolejte a my vám formuláře pomůžeme vyplnit.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.